2020 Diyanet Hac Umre Turları İZMİR

2020 Diyanet Hac Umre Fiyatları İZMİR

2020 Diyanet Hac Umre Turları İZMİR

2020 Diyanet Hac Fiyatları İZMİR

2020 Diyanet Hac ve Umre Turları İZMİR
CENNETUL BAKİ KABRİSTANI
CENNETUL BAKİ KABRİSTANI

CENNETUL BAKİ KABRİSTANI

Cennetul Baki Kabristanlığı
CENNETUL BAKİ KABRİSTANI

Baki Kabristanı (Cennetu-l Baki) İslâm’ın başlangıcından beri Medine-i Münevvere’nin me-zarlığı olan Cennetü’l-Bakî’de pek çok sahabi, Allah Resûlü (s.a.s.)’nün eşleri10, kızları, oğlu İbrahim, halaları, teyzeleri, amcası Abbas ve ashabdan yine Osman b. A?an, Abdurrah-man b.Avf, Ebu Hureyre, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’in başı ve daha birçok Ehli Beyt’in ileri gelenleri (radıyallahu anhum) de buraya defnedilmişlerdir. Ehli Beyt’in, Allah Resûlü (s.a.s.)’nün eşlerinin,Hz. Osman (r.a.) ve daha pek çok kimselerin kabirleri üzerine tarih bo-yunca inşa edilen kubbeler ile diğer mezar yapıları, Medine-i Münevvere’nin Suud hâkimiyetine girmesiyle yıkılmış ve mezarlar düzlenmiştir.

<< Umre Ziyaret Yerleri Sayfasına Geri Dön

Diyanet İşleri Başkanlığı Onaylı Hac Fazilet Turizm Mekke
Diyanet İşleri Başkanlığı Onaylı Hac Fazilet Turizm Mekke Hava Durumu

Mekke Hava Durumu

Diyanet İşleri Başkanlığı Onaylı Hac Fazilet Turizm Medine
Diyanet İşleri Başkanlığı Onaylı Hac Fazilet Turizm Medine Hava Durumu

Medine Hava Durumu